نجاری و رنگ کاری چوب

نجاری هنر شکل دادن و مونتاژ چوب، چوب‌ کاری و کنار هم قرار دادن قطعات است. در واقع نجاران انواع سازه‌ها و وسایل منزل، تجاری و صنعتی را می سازند و نصب و تعمیر می‌کنند. به طور کلی نجارها با …

ادامه مطلب
تضمین کیفیت محصولات چوبی کارن

تضمین کیفیت محصولات

ما در صنایع چوب کارن با تاکید بر تضمین کیفیت محصولات خود با نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده در رعایت حداکثر استاندارد و کیفیت در فرایند تولید را با حداکثر توان بکار گرفته ایم.

ادامه مطلب