تعمیرات قفل های الکترونیکی لاکر

در مکان‌های مختلفی مانند استخر، باشگاه، سالن‌هی ورزشی و سایر موارد وجود یک کمد قفل‌دار از واجبات است. قفل این نوع کمدها به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند سنتی و الکترونیکی. در قفل‌های سنتی مشکلاتی چون امنیت پایین، امکان شکستی قفل …

ادامه مطلب