نجاری و رنگ کاری چوب

نجاری هنر شکل دادن و مونتاژ چوب، چوب‌ کاری و کنار هم قرار دادن قطعات است. در واقع نجاران انواع سازه‌ها و وسایل منزل، تجاری و صنعتی را می سازند و نصب و تعمیر می‌کنند. به طور کلی نجارها با …

ادامه مطلب